Sơn gai "Bell Art"

Sơn gai "Bell Art"

Sơn trang trí Bell Art là sơn có gốc nhựa Acrylic với lớp phủ trang trí được thiết kế đa dạng, siêu bền, chống bụi bẩn, đàn hồi.

Mã màu

màu 1
Woody
màu 1
Wethered Rock
màu 1
Wave
màu 1
Vortex
màu 1
Travertine
màu 1
Tail-S
màu 1
Tail-L
màu 1
Stripe
màu 1
Stamp
màu 1
Stam-L
màu 1
Splash
màu 1
Scroll
màu 1
Scratch
màu 1
Sandstorm
màu 1
Sand stone
màu 1
Sand bar-S
màu 1
Sand bar-L
màu 1
Sand bar-FL
màu 1
Sand bar-AL
màu 1
Rough Wave
màu 1
River
màu 1
Ripple
màu 1
Provence
màu 1
Pressed sand-bar-L
màu 1
Press S
màu 1
Press L
màu 1
Lime tone
màu 1
Hair Line
màu 1
Grass
màu 1
Flower
màu 1
Float
màu 1
Feather
màu 1
Fancy
màu 1
Drop
màu 1
Draw
màu 1
Canyon

Sản phẩm tương tự

Dự án sử dụng sản phẩm