Sơn giả đá "Ceraskaken"

Tính năng

Loại

Sơn giả đá Ceraskaken là Sơn phun trang trí và bảo vệ cho tường nội thất và ngoại thất, thích hợp cho nhà ở và trung tâm thương mại, trường học. Sơn có gốc acrylic phun đá thành phần gồm có hạt ceramic và nhựa acrylic, Dùng cho bề mặt cũ hoặc mới của bê-tông, vữa xi-măng, nề, tường gạch, vách cứng hoặc mềm, gỗ, kim loai..vv

Catalogue & Documents

Zalomessenger