Sơn giả đá "Ceraskaken"

Sơn giả đá "Ceraskaken"

Sơn giả đá Ceraskaken là Sơn phun trang trí và bảo vệ cho tường nội thất và ngoại thất, thích hợp cho nhà ở và trung tâm thương mại, trường học. Sơn có gốc acrylic phun đá thành phần gồm có hạt ceramic và nhựa acrylic, Dùng cho bề mặt cũ hoặc mới của bê-tông, vữa xi-măng, nề, tường gạch, vách cứng hoặc mềm, gỗ, kim loai..vv

Mã màu

màu 1
B-201
màu 1
B-202
màu 1
B-203
màu 1
B-204
màu 1
B-205
màu 1
B-206
màu 1
B-208
màu 1
B-209
màu 1
B-210
màu 1
B-211
màu 1
B-212
màu 1
B-214
màu 1
B-215
màu 1
B-217
màu 1
B-219
màu 1
B-220
màu 1
B-221
màu 1
B-223
màu 1
B-226
màu 1
B-228
màu 1
B-229
màu 1
B-230
màu 1
B-232
màu 1
B-233
màu 1
B-235
màu 1
B-237
màu 1
B-239
màu 1
B-241
màu 1
B-242
màu 1
B-244
màu 1
B-245
màu 1
B-246
màu 1
B-248
màu 1
B-249
màu 1
B-250
màu 1
B-251
màu 1
B-253
màu 1
B-254
màu 1
B-301
màu 1
B-302
màu 1
B-303
màu 1
B-304
màu 1
B-305
màu 1
B-306
màu 1
B-307
màu 1
B-308
màu 1
B-309
màu 1
B-310
màu 1
B-311
màu 1
B-312
màu 1
B-313
màu 1
B-314
màu 1
B-315
màu 1
B-316