Sơn giả đá "Elegancetile TS"

Tính năng

Loại

Sơn Elegancetile TS với thành phần nhựa acrylic tạo nên bề mặt gai với những hạt gốm tự nhiên. Giúp tạo nên bề mặt mô phỏng gạch gốm tự nhiên, sử dụng giấy chuyên dụng tạo nên các đường rãnh khác nhau, dùng cho nội thất và ngoại thất.

Catalogue & Documents

Zalomessenger