Sơn giả đá "Elegancetile TS"

Sơn giả đá "Elegancetile TS"

Sơn Elegancetile TS với thành phần nhựa acrylic tạo nên bề mặt gai với những hạt gốm tự nhiên. Giúp tạo nên bề mặt mô phỏng gạch gốm tự nhiên, sử dụng giấy chuyên dụng tạo nên các đường rãnh khác nhau, dùng cho nội thất và ngoại thất.

Mã màu

màu 1
TS-201
màu 1
TS-208
màu 1
TS-209
màu 1
TS-210
màu 1
TS-211
màu 1
TS-212
màu 1
TS-213
màu 1
TS-214
màu 1
TS-215
màu 1
TS-216
màu 1
TS-217
màu 1
TS218
màu 1
TS219
màu 1
TS-220
màu 1
TS-221
màu 1
TS-222
màu 1
TS-223
màu 1
TS-224
màu 1
TS-225

Dự án sử dụng sản phẩm