Sơn giả đá “Eleganstone”

Sơn giả đá “Eleganstone”

Sơn giả đá ELEGANSTONE là sự kết hợp giữa đá và sơn hiệu ứng cùng với nhiều màu sắc tự nhiên làm cho dòng sản phẩm trở nên đẹp mắt và cuốn hút người dùng. Trở thành một xu thế nỏi bật cho các dòng trang trí dành cho chung cư, khu thương mại, cơ quan….

Mã màu

màu 1
MS338
màu 1
MS337
màu 1
MS336
màu 1
MS335
màu 1
MS334
màu 1
MS333
màu 1
MS332
màu 1
MS331
màu 1
MS325
màu 1
MS323
màu 1
MS322
màu 1
MS301
màu 1
MS211-203
màu 1
MS210-203
màu 1
MS209-202
màu 1
MS208-202
màu 1
MS206-207
màu 1
MS205-201
màu 1
MS201-204
màu 1
MS201-202

Dự án sử dụng sản phẩm