Sơn giả đá “Eleganstone Sagan”

Tính năng

Loại

Sơn giả đá Ceraskaken là Sơn phun trang trí và bảo vệ cho tường nội thất và ngoại thất, thích hợp cho nhà ở và trung tâm thương mại, trường học. Sơn Eleganstone Sagan là sơn chứa thành phần đá tự nhiên nên có giá trị trang trí và chất lượng cao

Catalogue & Documents

Zalomessenger