Sơn giả đá “Eleganstone Sagan”

Sơn giả đá “Eleganstone Sagan”

Sơn giả đá Ceraskaken là Sơn phun trang trí và bảo vệ cho tường nội thất và ngoại thất, thích hợp cho nhà ở và trung tâm thương mại, trường học. Sơn Eleganstone Sagan là sơn chứa thành phần đá tự nhiên nên có giá trị trang trí và chất lượng cao

Mã màu

màu 1
ES-001
màu 1
ES-002
màu 1
ES-003
màu 1
ES-004
màu 1
ES-005
màu 1
ES-006
màu 1
ES-007

Dự án sử dụng sản phẩm