Sơn giả đá "New granni elegan"

Sơn giả đá "New granni elegan"

Sơn giả đá New Grani Elegan tạo hiệu ứng tường đá tự nhiên với thành phần bột đá thích hợp trang trí tường ngoài dự án tòa nhà cao cấp. Dùng cho bề mặt cũ hoặc mới của bê-tông, vữa xi-măng, nề, tường gạch, vách cứng hoặc mềm, gỗ, kim loai..vv

Mã màu

màu 1
RH-791
màu 1
RH-778
màu 1
RH-751
màu 1
RH-741
màu 1
RH-715
màu 1
RH-707
màu 1
RH-704
màu 1
RH-702

Dự án sử dụng sản phẩm

Không có dự án liên quan