Sơn giả rỉ

Sơn giả rỉ

Sơn giả rỉ là Là hình thức sơn tạo nên bức tường có bề mặt như kim loại bị rỉ sét hay còn gọi là bị oxi hóa, han rỉ

Mã màu

màu 1
R016
màu 1
R014
màu 1
R010
màu 1
R009
màu 1
R001
màu 1
R002
màu 1
R004
màu 1
R007

Sản phẩm tương tự

Không có sản phẩm tương tự

Dự án sử dụng sản phẩm

Không có dự án liên quan