Văn Phòng Tòa Nhà Đất Xanh

Văn Phòng Tòa Nhà Đất Xanh

Sơn Giả đá Skk cho toàn bộ tường ngoài dự án

Tên Dự Án: Văn Phòng Tòa Nhà Đất Xanh

Sản Phẩm Sử Dụng: Stone paint (Shining sand)

Địa điểm: 2 W Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, HCM

Nhà Thầu Chính: Cty An Thiên Phú

Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Đất Xanh